Właściciele działalności gospodarczych są zobowiązani do opłacania składek ZUS za siebie, a jeżeli zatrudniają pracowników, to także za nich. Obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu powstaje już od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Jedynie w okresie zawieszenia działalności (ustawa prawo przedsiębiorców) może nastąpić jednoczesne zawieszenie opłacania składek. Sprawdź, jakie składki opłacamy w ramach rozliczenia z ZUS!

Rozliczenia ZUS prowadzących działalność gospodarczą i ubezpieczenia społeczne

Obowiązkowe składki ZUS, którym podlegasz prowadząc działalność gospodarczą, to:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • ubezpieczenie zdrowotne

Każdy pracodawca na własne życzenie może podlegać również ubezpieczeniu chorobowemu. W celu jego rozpoczęcia powinien złożyć odpowiedni wniosek i wskazać datę, od której ma być chroniony.

Jak wyglądają rozliczenia ZUS i kto ich dokonuje?

Składki na społeczne ubezpieczenie wykazywane są w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Zarówno wyliczoną na ich podstawie opłatę, jak i samą deklarację, należy złożyć do dnia 10. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, i do 15. dnia każdego miesiąca, w sytuacji, kiedy zatrudnia się innych pracowników.

Jeśli rozpoczynasz prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy możesz nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Następnie przez 24 miesiące płacić składki w wysokości preferencyjnej. Możesz również płacić składki na podstawie wysokości Twojego dochodu tzw. Mały ZUS+. Ulgi te nie obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przeczytaj koniecznie jakie są warunki korzystania z tych ulg!

ULGA NA START

Przez okres 6 miesięcy możesz skorzystać z ulgi na start, jeśli:

 • Podejmujesz działalność po raz pierwszy lub ponownie ją rozpoczynasz po co najmniej 60 miesiącach od dnia jej zawieszenia lub zakończenia. 
 • Nie świadczysz takich samych usług dla byłego pracodawcy takich jakie wykonywałeś dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym. 

Podczas korzystania z ulgi na start opłaca się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, co w konsekwencji powoduje brak uzyskania świadczeń w przypadku choroby, opieki na dzieckiem itp.

*Jeśli rozpoczynasz działalność 1 dnia miesiąca ulga na start obowiązuje przez 6 miesięcy, natomiast jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie miesiąca ulga na start liczona jest od kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego. 

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS

Jeśli wykorzystasz już ulgę na start przysługuje Ci możliwość opłacania przez okres 24 miesięcy preferencyjnych składek ZUS. Możesz z nich skorzystać, jeśli:

 • W ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przez rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadziłeś innej działalności
 • Nie świadczysz takich samych usług dla byłego pracodawcy takich jakie wykonywałeś dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym. 

*Preferencyjne składki ZUS naliczane są od deklarowanej przez Ciebie kwoty, jednak nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od tej kwoty liczone są również wysokości wypłacanych świadczeń, zasiłków itp. 

MAŁY ZUS +

Jeśli wykorzystałeś już ulgę na start lub preferencyjne składki ZUS możesz skorzystać z małego ZUS+, czyli opłacać niższe składki na ubezpieczenie społeczne – ustalane na podstawie dochodu osiągniętego przez Ciebie z działalności gospodarczej. Możesz z niego skorzystać, jeśli:

 • Prowadzisz działalność zarejestrowaną w CEIDG lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej
 • Przychód z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekracza kwoty 120 tys. (jeśli prowadzisz działalność przez część roku limit obliczany jest proporcjonalnie)

Nie możesz skorzystać z małego ZUS+, jeśli:

 • Prowadziłeś działalność krócej niż 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym
 • Rozliczałeś się w poprzednim roku na podstawie karty podatkowej oraz jednocześnie korzystałeś ze zwolnienia z podatku VAT
 • W poprzednim roku kalendarzowym podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w innej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek ZUS

*Z małego ZUS+ możesz korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy. Podstawa, od której opłacasz składki zależy od osiągniętego przez Ciebie dochodu w poprzednim roku kalendarzowym. Od tej kwoty również zależy wysokość wypłacanych dla Ciebie świadczeń.


Angelika Dajos
Specjalista ds. finansów