01

Przesyłasz dokumenty

Możesz dostarczyć je osobiście, mailowo, udostępnić na dysku lub przesłać pocztą.

02

Rozlilczam dokumenty

Zajmuję się rozliczeniem Twoich dokumentów i wysłaniem odpowiednich deklaracji.

03

Gotowe!

Nie musisz martwić się już kwestiami podatkowo-płacowymi. Ich obsługą zajmę się ja.

Pełna księgowość - księgi handlowe
 • Księgowość

  prowadzenie księgi rachunkowej

  sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

 • Ewidencja

  prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupów

  Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych

 • Sporządzanie i wysyłka

  sporządzanie i wysyłka drogą elektroniczną plików JPK

  sporządzanie i wysyłka drogą elektroniczną zeznań rocznych CIT

 • Monitorowanie

  sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

  bieżące monitorowanie należności oraz zobowiązań

od 220 zł

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - uproszczona księgowość

 • Księgowość

  prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • Ewidencja

  prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupów VAT i środków trwałych

 • Sporządzanie i wysyłka

  sporządzanie i wysyłka drogą elektroniczną deklaracji ZUS i plików JPK

 • Reprezentacja

  reprezentacja w urzędach US i ZUS

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - uproszczona księgowość
Ryczałt o przychodów ewidencjonowanych
od 220 zł

Ryczałt o przychodów ewidencjonowanych

 • Księgowość

  prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego

 • Ewidencja

  prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupów VAT i środków trwałych

 • Sporządzanie i wysyłka

  sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych

od 40 zł

Obsługa kadrowo-płacowa pracowników

 • Księgowość

  sporządzanie listy płac

  sporządzanie rachunków do umów zleceń

  rozliczanie delegacji służbowych

 • Ewidencja

  prowadzenie akt osobowych pracowników

  sporządzanie świadectw pracy

  sporządzanie umów o pracę/zleceń/o dzieło

 • Sporządzanie i wysyłka

  sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia

  sporządzanie rocznej informacji dla pracownika PIT-11

  sporządzanie deklaracji rocznej PIT-4R

 • Obsługa ZUS

  obliczanie miesięcznych składek do ZUS

  sporządzanie deklaracji oraz wysyłka do ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa pracowników