Jednym z najbardziej popularnych sposobów na uniknięcie kosztów związanych z wynajmem i utrzymaniem lokalu jest prowadzenie działalności w swoim prywatnym mieszkaniu. 

Najważniejszym elementem jest określenie części mieszkania, która jest wykorzystywana w działalności gospodarczej. Na tej podstawie przedsiębiorca może w określonej proporcji zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Do takich wydatków należą m.in.: 

Amortyzacja

Podatnik może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu dokonane odpisy amortyzacyjne dla tej części nieruchomości, którą wykorzystuje do działalności gospodarczej. Taka sytuacja jest możliwa jedynie wtedy gdy wprowadzimy mieszkanie lub jego część do środków trwałych firmy. 

Wyposażenie

Prowadząc działalność w mieszkaniu często musimy wyposażyć pokój lub całe mieszkanie. Jeśli wydatki te służą wykonywanej działalności gospodarczej można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. 

Odsetki od kredytu hipotecznego

Odsetki od kredytu zaciągniętego na mieszkanie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu:

- w pełnej wysokości – jeśli całe mieszkanie służy do prowadzonej działalności gospodarczej

- częściowo – w oparciu o wyliczoną proporcję służącą prowadzonej działalności w stosunku do całości mieszkania. 

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie zapłacone odsetki. 

Wydatki na czynsz i media

Opłaty na czynsz oraz media (energia elektryczna, gaz, ścieki, woda, wywóz nieczystości) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w oparciu o wyliczony współczynnik. Innym rozwiązaniem jest założenie osobnego licznika, który pozwoli dokładnie określić zużycie mediów do celów służbowych. 

Wydatki na internet i telefon

W przypadku opłat za internet i telefon najlepszym sposobem jest podpisane osobnych umów na dane działalności gospodarczej. Innym sposobem jest analiza billingu od operatora sieci, która pozwoli nam wyodrębnić rozmowy prowadzone w ramach działalności gospodarczej. 

Podatek od nieruchomości

Podatnik, który zdecydował o prowadzeniu działalności gospodarczej w swoim prywatnym mieszkaniu powinien zgłosić ten fakt w urzędzie miasta lub gminy. Podatek od nieruchomości po ponownym przeliczeniu go przez urząd może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w momencie wydania decyzji, która stanowi dokument księgowy. Podatek zaliczamy do kosztów w oparciu o wyliczony współczynnik. 

Przedsiębiorca chcąc zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu musi wykazać, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz udowodnić ich brak osobistego charakteru. 


Angelika Dajos
Specjalista ds. finansów