Odpowiedzialność biura rachunkowego – na czym to polega?

Osoby rozpoczynające prowadzenie swojej własnej firmy jako jednym z pierwszych kroków podejmują decyzję o tym czy prowadzić samodzielnie księgowość firmy czy zlecić jej prowadzenie do biura rachunkowego. Ale czy biuro rachunkowe prowadząc księgowość firmy przejmuje również na siebie pełną odpowiedzialność?


Za co odpowiada klient?

Przedsiębiorca zlecający prowadzenie księgowości własnej firmy do biura rachunkowego powinien liczyć się z sytuacją, że zakres odpowiedzialności biura jest ograniczony. Biuro rachunkowe nie odpowiada za niezapłacone podatki, jak również za niedostarczenie kompletu dokumentów na czas, co powoduje źle wyliczone podatki– za ewentualne błędy z tego tytułu odpowiada przedsiębiorca.


Za co odpowiedzialne jest biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe zobowiązane jest do wykonywania obowiązków zawartych w umowie m.in. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczenia z ZUS oraz Urzędem Skarbowym, obsługę kadrowo-płacową itp. Biuro rachunkowe zobowiązane jest również do ochrony danych osobowych klienta.


Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność?

Zakres odpowiedzialności za prowadzenie księgowości zawarty jest w pisemnej umowie pomiędzy przedsiębiorcą a biurem rachunkowym. Jeśli klient biura rachunkowego poniesie jakąkolwiek szkodę w wyniku błędnego prowadzenia księgowości firmy może domagać się z tego tytułu wypłaty odszkodowania. Co do zasady każde biuro rachunkowe zobowiązane jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności przez biuro, które ma za zadanie pokryć ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów po stronie biura rachunkowego.  


Angelika Dajos
Specjalista ds. finansów