Polski Ład 2.0.

Najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 lipca 2022r:

 1.      Obniżenie PIT z 17% na 12% - obniżenie stawki podatku dochodowego w I progu podatkowym, który od początku 2022 r. wynosi 120 tys. zł. Na zmianie skorzystają wszystkie osoby, które rozliczają się według skali podatkowej. Zmiana obowiązuje wstecz czyli od 1 stycznia 2022r.

2.      Likwidacja ulgi dla klasy średniej

3.      Obniżka kwoty zmniejszającej podatek – zmniejszenie kwoty z 5 100 zł na 3 600 zł rocznie.

4.      Odliczenie od podatku części składki zdrowotnej:

·      dla podatku liniowego – podatnicy będą mogli zaliczyć kwotę składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu, przy czym ich podstawa opodatkowania będzie mogła zostać obniżona tylko do kwoty 8,7 tys. Zł

·      dla ryczałtowców – obniżka przychodu o połowę zapłaconych składek zdrowotnych

·      dla karty podatkowej – podatnicy będą mogli obniżyć swoją podstawę opodatkowania o 19% zapłaconych składek zdrowotnych

 5.      Możliwość zmiany opodatkowania w trakcie roku – osoby, które z początkiem roku wybrały formę rozliczenia liniowo lub ryczałtem mogą ją zmienić w trakcie roku.   

6.      PIT do 30 kwietnia dla wszystkich –dla osób rozliczających się na zasadach karty podatkowej i ryczałtu termin został wydłużony do 30 kwietnia.

7.      Możliwość rozliczenia się z dzieckiem dla samotnie wychowujących rodziców ale bez ulgi – rodzice samotnie wychowujący dzieci znów będą mogli się z nimi rozliczać, natomiast ulga wprowadzona z początkiem roku w kwocie 1,5 tys zł zostaje zlikwidowana.

 8.      1,5% na organizację pożytku publicznego

 9.      Preferencje dla rodziców,  opiekunów oraz dzieci – kwota dochodów jakie dziecko może zarobić, aby rodzic nie stracił swoich preferencji podatkowych została podniesiona z kwoty 3089 zł na kwotę 16 061,28 zł. 


Angelika Dajos
Specjalista ds. finansów